Ballen.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Banner 800 x 200.png Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Rabofandag.jpg FI_20191013_0021-2.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Goalie.jpg Banner website.jpg
 
 

De vertrouwenspersoon van MHCZ

 
MHCZ kent de functie "vertrouwenspersoon". De functie wordt al enkele jaren ingevuld door  leden die hun sporen in het verleden bij MHCZ ruimschoots hebben verdiend op tal van functies en die MHCZ dus goed kennen: Op dit moment is dat Mechtelien Greve.  Bij elke vraag of melding kunt u altijd bij haar terecht.


Het Bestuur van MHCZ hecht grote waarde aan de functie vertrouwenspersoon. De functie richt zich er op om in vertrouwen, dus anders als via de normale kanalen bij MHCZ, ernstige problemen en misstanden of het vermoeden daarvan te onderzoeken en bij te dragen aan oplossingen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om feiten of vermoedens op het gebied van:

  • fysieke of mentale intimidatie
  • diefstal en/of andere vormen van crimineel gedrag (ernstig) pestgedrag,
  • (gevolgen van) zodanige omstandigheden in de privé-levenssfeer dat het       kunnen spelen of  anderszins deelnemen aan activiteiten in  MHCZ verband    (ernstig) onder druk komen.

 

De vertrouwenspersonen zijn niet bedoeld voor:

  • verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers,        coaches commissies of Bestuur
  • problemen over teamsamenstellingen
  • problemen over besluiten van Bestuur of Ledenvergadering   

 

De functie vertrouwenspersoon is in eerste instantie bedoeld voor de leden van MHCZ dan wel hun ouders/wettige vertegenwoordigers, maar staat ook open voor trainers, coaches en Commissieleden die zich over spelers/leden ernstige zorgen maken en advies willen vragen.  Bij dit laatste is het wel goed om op te merken dat de functie vertrouwenspersoon zich vooral richt op problemen VAN leden/spelers en niet op problemen MET leden/spelers.  Hiervoor staan andere wegen open, via Commissies en Bestuur.

Vertrouwenspersonen kunnen worden benaderd buiten elke structuur om. De werkwijze is vertrouwelijk, wat wil zeggen dat de vertrouwenspersonen een eventueel verzoek van aanmelders om anoniem te blijven of om meldingen anoniem te bespreken, respecteren. Bij een melding zullen de vertrouwenspersonen in eerste instantie een oordeel geven of het probleem bij hen thuishoort. Zo niet, dan wordt terugverwezen naar trainer, coach of betreffende Commissie. Als een melding wel bij de vertrouwenspersoon thuishoort staan er meerdere mogelijkheden open: een telefonisch of mondeling advies, een gesprek, een onderzoek (meerdere gesprekken al dan niet met meerdere personen).  Op basis van de bevindingen zullen de vertrouwenspersonen zich een oordeel vormen over een gewenste actie. Hierover kunnen adviezen worden gegeven aan spelers, hun ouders, MHCZ-functionarissen, - commissies of Bestuur. De vertrouwenspersonen hebben namelijk geen besluitvormende bevoegdheid.  Adviezen kunnen, in overleg met de aanmelder, worden geanonimiseerd.

 

Mechtelien Greve ( [email protected] , 06-29235105)