Banner 800 x 200.png Afbeelding MHCZ App.pdf Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Dames 1 2018-2019 Teamfoto.jpg Rabofandag.jpg Heren 1 2018-2019.jpg Ballen.jpg Shake hands D1.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg Goalie.jpg Prettige wedstrijd.jpg Mini's vd week.jpg
 
 

Nieuwe leden welkom!

MHCZ LIDMAATSCHAP 2018-2019

Als u of uw kind graag wil gaan hockeyen dan kunt u zich hieronder aanmelden. Hockey is mogelijk voor iedereen vanaf 5 jaar. Bedenk wel dat hockey een teamsport is en dat dat verplichtingen met zich meebrengt qua aanwezigheid tijdens trainingen en wedstrijden. MHCZ is een gezellige, actieve vereniging met 80% jeugdleden. Voor diverse activiteiten zoals rijden naar wedstrijden, fluiten, bardienst, training en coaching wordt een beroep gedaan op de ouders.

De meeste nieuwe leden kunnen we aannemen voor de start van het nieuwe seizoen. Dan zullen de teams opnieuw ingedeeld worden en eventueel aangevuld worden met nieuwe leden. Dit zal plaatsvinden tussen half juni en eind augustus. Of er voor uw kind een plaats is zal afhangen van de plaatsen die er vrij komen in een leeftijdscategorie.

Soms kunnen wij (bij voldoende aanmeldingen) volledig nieuwe teams oprichten. Voor de Jongste Jeugd (5 tot 9 jaar) komt dit sneller voor dan bij de Jeugd (vanaf 9 jaar) omdat de teams bij de Jongste Jeugd kleiner zijn. Bovendien kunnen er in de Jongste Jeugd ook nieuwe teams starten tijdens het seizoen.

Voor informatie over het hockeyen bij de Jongste Jeugd verwijzen wij u naar het tabblad Hockey/ Algemeen/ Jongste Jeugd

Aanmeldingen worden op de wachtlijst geplaatst en als er een plekje vrij komt, wordt deze ingevuld overeenkomstig ons wachtlijst-, plaatsings- en aannamebeleid:

Naar wachtlijst-, plaatsings- en aannamebeleid


Lidmaatschap

Het lidmaatschap van MHCZ staat open vanaf de leeftijd van 5 jaar. Men is lid van MHCZ voor een heel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt automatisch voortgezet na 15 mei.

Het lidmaatschap van MHCZ houdt automatisch in dat de leden kunnen deelnemen aan de door de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) georganiseerde evenementen (wedstrijden). In de contributie van MHCZ zit een bijdrage die per verenigingslid aan de KNHB wordt afgedragen.


Ledenadministratie

Vragen m.b.t. lid worden, adres- of bankrekeningnummer wijzigingen, lidmaatschap beëindigen kunt u per email stellen aan de ledenadministratie van MHCZ;  [email protected]


Lid worden

Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Er wordt op basis van uw gegevens een inschrijfformulier gemaakt. Deze moet u printen, ondertekenen en per post opsturen, naar het onderstaande adres:

Mixed Hockeyclub Zoetermeer
T.a.v. de Ledenadministratie
Van der Hagenstraat 19
2722 NT Zoetermeer


Zonder dit ondertekende inschrijfformulier is de inschrijving formeel NIET geldig. Als na 4 weken het getekende formulier niet is ontvangen, wordt uw inschrijving verwijderd. Het scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

Het lidmaatschap betekent dat het lid zich onderwerpt aan de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement. Aanvrager en minimaal ouder/voogd verklaren kennis te hebben genomen en stelling zich garant voor contributie verplichtingen, zoals deze jaarlijks door de ALV worden vastgesteld.

Naar het inschrijfformulier


Beëindigen/opzeggen (de opzeggingsdatum van 15 mei m.b.t. is inmiddels verstreken!)

Wil je volgend jaar niet meer hockeyen, zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je wordt ingedeeld in een team en dus weer contributie moet betalen.

Stuur vóór 15 mei van het lopende seizoen, maar liefst zo snel mogelijk i.v.m. de teamindeling voor het volgend seizoen, een e-mail naar de ledenadministratie [email protected]

De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Geen bevestiging van de opzegging betekent dat deze nog niet is verwerkt. Houd je mailbox in de gaten en stuur een herinnering als de bevestiging niet binnen één week is ontvangen.
Coaches en/of trainers zijn natuurlijk ook altijd graag zo vroeg mogelijk op de hoogte van je plannen, maar een opzegging via de coach/trainer is nooit een officiële opzegging!

We betreuren iedere opzegging en danken je voor jouw inzet binnen en buiten het veld. Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer de reden(en) voor beëindiging van het lidmaatschap met ons worden gedeeld (in de opzeggingsmail) omdat wij hier mogelijk iets van kunnen leren. Hopelijk zien we je nog eens terug bij MHCZ.

Indien u na 15 mei a.s. uw lidmaatschap opzegt, willen wij hierbij benadrukken dat u de gehele contributie voor het volgende seizoen verschuldigd bent.

Opzeggingen, die ‘onder voorbehoud’ worden gedaan, zullen worden gezien als definitieve opzeggingen en worden als zodanig behandeld. Aangezien kort na de deadline van 15 mei bij de KNHB het gewenste aantal teams voor volgend seizoen moet worden opgegeven, kunnen wij leden die hebben opgezegd en achteraf toch willen blijven geen 100% garantie geven, dat men volgend seizoen in een team geplaatst kan worden.


Automatische voortzetting lidmaatschap

Na 15 mei wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd en is het lid de volledige contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.


Verzekeringen

De KNHB sloot voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen af:

- ongevallenverzekering

- aansprakelijkheidsverzekering

Beide verzekeringen bieden een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop u een beroep kunt doen voor uw zaak (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), u de zaak eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

Voor meer informatie en op welke wijze een schade moet worden gemeld, wordt verwezen naar de website van de KNHB.


Kennismakingscursus

Per seizoen worden meerdere kennismakingscursussen of -lessen georganiseerd (per categorie). Tegen een (kleine) vergoeding kunt u 'proeven' aan de hockeysport. De kosten die worden gemaakt voor deelname aan een of meerdere kennismakingscursussen of -lessen, worden niet verrekend met de contributie als daarna/later besloten wordt over te gaan tot een lidmaatschap.


Ik wil automatisch mijn contributie laten afschrijven

Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden.


Het clubtenue van MHC Zoetermeer


Het clubtenue is uitsluitend verkrijgbaar bij Sport 2000 Zoetermeer, gevestigd in het Stadshart te Zoetermeer.

Burgermeester van Leeuwenpassage 1

2711 JV Zoetermeer

t: 079-3200740

e: [email protected]

i: www.sport2000.nl


Gebitsbescherming

Per 1 augustus 2015 is het dragen van een mondbeschermer verplicht voor alle categorieën tijdens door de KNHB georganiseerde wedstrijden. Met de slogan ‘Wel zo slim: bitje in’ brengt de hockeybond in samenwerking met partner Interpolis de regelwijziging onder de aandacht.

Mondbeschermers bij sporten als hockey en boksen werken het best als ze op maat zijn gemaakt. Eenheidsmodellen uit de sportwinkel zijn onbetrouwbaar. Ze hebben doorgaans een matige pasvorm en daarnaast een geringe draagcomfort, waardoor vooral spraak en ademhaling sterk worden gehinderd.

Goede mondbeschermers moeten voldoende bescherming geven tegen de gevaren van de sport. De sporter moet het apparaat zonder hinder voor spraak en ademhaling kunnen dragen. Verder dient het elastisch, scheurbestendig, reuk en smaakloos te zijn. De gebruikte materialen mogen geen aanleiding geven tot allergieën en moeten bovendien goedkoop en makkelijk te maken zijn.

Verantwoorde mondbeschermers kunnen het best individueel worden vervaardigd. Immers in dat geval kan rekening worden gehouden met specifieke kenmerken van de tanden en kiezen van de speler, de vorm van zijn of haar kaken. Kinderen die nog hun tanden of kiezen wisselen, of die hun tanden laten rechtzetten door een orthodontist kunnen ook gebitsbeschermers dragen.